Komu pomagamy

Dzieciom

Pierwsze spotkanie zawsze odbywa się bez Dziecka, byś mogła/mógł swobodnie, bez „cenzurowania” opowiedzieć o jego trudnościach. Na tym spotkaniu ustalimy też, jak może wyglądać dalsza praca.

Oto przykładowe obszary, w których pomagam:

 • wsparcie procesu adaptacji w przedszkolu i szkole;
 • istotne zmiany w zachowanie dziecka np. Dziecko zamknęło się w sobie, nie chce rozmawiać; stało się agresywne, bije innych, ma trudność z funkcjonowaniem w grupie, istotnie więcej kłóci się z rodzeństwem i rówieśnikami;
 • inne zmiany w zachowaniu Dziecka np. Dziecko jest bardzo smutne, dużo płacze;
 • Dziecko zgłasza bóle brzucha / bóle głowy / moczy się a przyczyny medyczne zostały wykluczone;
 • nieśmiałość Dziecka, trudność w funkcjonowaniu w grupie;
 • wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości;
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka;
 • Dziecko ma trudności szkolne – poznawcze i emocjonalne;
 • narastające poczucie izolacji i lęku związane z pandemią.

Rodzicom

Bycie Rodzicem jest dużym wyzwaniem, wiele razy mogą pojawić się wątpliwości, co robić, by być dobrym Rodzicem, w jaki sposób wspierać dziecko, a jednocześnie zadbać o siebie.
Tak naprawdę możesz zgłosić się do Naszej Bazy z każdą trudnością rodzicielską, gdy masz poczucie, że potrzebujesz pomocy i wsparcia.

Oto przykładowe obszary, w których pomagam:

 • odmienne poglądy Rodziców na wychowanie i trudność w dojściu do porozumienia;
 • szukanie sposobów na wspieranie Dziecka w rozwoju;
 • poczucie przeciążenia, trudność w zapanowaniu nad emocjami, coraz mniejsza cierpliwość do Dziecka, narastająca złość;
 • poczucie osamotnienia i zmęczenia związane z rodzicielstwem.

Rodzinom

Aktualnie przed Rodzinami piętrzą się wyzwania, o których jeszcze niedawno nikt, by nie pomyślał. Być może i Ty czujesz, że Twoja Rodzina potrzebuje wsparcia.

Oto przykładowe obszary, w których pomagam:

 • negatywny wpływ pandemii na życie rodziny, na kondycję psychiczną Rodziców i Dziecka, narastające poczucie frustracji związane z przeniesieniem pracy i nauki do domu;
 • Rodzina przygotowuje się na znaczące zmiany życiowe np. pojawienie się rodzeństwa, dłuższy wyjazd jednego z Rodziców, rozstanie Rodziców, choroba w rodzinie, śmierć bliskiej osoby;

Nauczycielom

Ostatni rok spiętrzył wyzwania stawiane przed Nauczycielami. Możesz zgłosić się po wsparcie prywatnie, lub poprosić Dyrekcję swojej placówki o zamówienie szkolenia dla całego Grona Pedagogicznego.

Oto przykładowe obszary, w których pomagam:

 • rozpoznawanie potrzeb emocjonalnych uczniów i wspieranie ich w rozwoju;
 • rozpoznawanie emocjonalnych przyczyn trudności szkolnych;
 • współpraca z „Rodzicem trudnym”;
 • wspieranie emocjonalne uczniów w czasie pandemii;
 • dbanie o własne zdrowie psychiczne.

Aktualności

Blog