Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin gabinetu psychologicznego Nasza Baza

 1. Wizyty konsultacyjne / diagnostyczne / terapeutyczne odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna Dziecka.
 2. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala z klientem lub rodzicem/opiekunem Dziecka.
 3. Klient ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy, terapii, konsultacji.
 4. Psycholog zapewnia również Dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.
 5. Psycholog ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 6. Klient / rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które niezbędne są do udzielenia adekwatnej pomocy.
 7. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu dogłębnej diagnozy i jak najlepszych efektów terapii.
 8. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie (510840401), mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub poprzez Messenger FB.
 9. Przed pierwszą wizytą klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności gabinetu Nasza Baza – dostępne na stronie www.wnaszejbazie.pl oraz w gabinecie.
 10. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe. Odwołanie wizyty później niż 24 godziny przed planowaną wizytą, a także nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty ustalonej ceny. Również psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.
 11. W przypadku odwołania wizyty z powodu przyczyn uniemożliwiających dotarcie do gabinetu, jest możliwość odbycia konsultacji on-line w terminie takim, jak było umówione spotkanie w gabinecie.
 12. Jeżeli nastąpi spóźnienie z winy psychologa, cena usługi jest proporcjonalnie zmniejszona do czasu spóźnienia. Jeśli spóźnienie nastąpi z winy klienta, spotkanie zakończy się w przewidzianym czasie i klient zobowiązany jest zapłacić za wizytę normalną kwotę.
 13. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać kartą lub gotówką, po zakończeniu wizyty.
 14. Potwierdzeniem udziału w pierwszej konsultacji jest płatność ustalonej kwoty na konto Naszej Bazy do 24h przed terminem umówionej konsultacji.
  Nasza Baza psycholog Ewa Wojaczek
  numer konta: 18 1140 2004 0000 3302 8100 7146
 15. W sytuacji konsultacji on-line, po ustaleniu terminu, najpóźniej dzień przed udzieleniem konsultacji, należy wnieść ustaloną opłatę na konto. Dane do przelewu będą przesłane klientowi drogą elektroniczną, są również dostępne na stronie https://wnaszejbazie.pl/namiary-na-nasza-baze.html
 16. Gabinet Nasza Baza zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologicznym lub na stronie internetowej.


Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest Nasza Baza psycholog Ewa Wojaczek o numerze NIP 9571007968, REGON  388860561  wpisana do ewidencji działalności gospodarczej miasta Gdańska,  prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Głuszca 9, 80-283 Gdańsk.
1/ Termin Użytkownik odnosi się do wszystkich osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronie internetowej, przesyłają wiadomość e-mail, umieszczają komentarz, zapytanie, klikają przycisk „like”, itp.  na profilu Naszej Bazy na facebooku ;
oraz do korzystających z naszych usług Klientów Naszej Bazy, którzy pozostawiają w Naszej Bazie swoje dane osobowe, jak imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, m.in. adres email, numer telefonu. Tym samym dane te są nam powierzane dobrowolnie lub w sposób automatyczny.
2/ Termin Administrator dotyczy Ewy Wojaczek, która  administruje powierzonymi danymi osobowymi, przechowując je zgodnie z procedurami sformułowanymi na podstawie ustawy RODO.
3/ RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Administrator Danych

1/ Ewa Wojaczek jest Administratorem Twoich danych osobowych. Będąc Klientem Naszej Bazy powierzasz nam następujące swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer pesel, adres miejsca zamieszkania, a w przypadku korzystania z naszej strony internetowej – również adres IP.
2/ Ewa Wojaczek jako Administrator danych zapewnia, że szanuje prawo do prywatności swoich Klientów i dochowuje najwyższej staranności troszcząc się o bezpieczeństwo danych.
3/ Ewa Wojaczek administruje również danymi osób zgłaszających się  do nas za pośrednictwem poczty email, facebooka, formularzy kontaktowych na stronach internetowych. Dane te, za zgodą osoby zwracającej się do nas, są dopisywane do bazy mailingowej oraz do bazy danych klientów i wykorzystywane są w celach marketingowych oraz w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Dane osobowe podawane w zapytaniach i formularzach są traktowane jako poufne i są widoczne wyłącznie dla osób uprawnionych. Zgłaszając się do Naszej Bazy, Klient ma prawo zastrzec sobie, aby dane te nie zostały umieszczone w powyższych bazach.
4/ W odniesieniu do danych pozostawionych na Facebooku ma zastosowanie niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Prywatności Serwisu Facebook. Nasza Baza zaleca  zapoznanie się z tymi zasadami i zastrzega, że mogą one różnić się od Polityki Prywatności Administratora.
5/ Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług.
W szczególności wykorzystujemy je do:
– realizacji podstawowych usług, w tym:
a/ gromadzenia dokumentacji o przebiegu konsultacji, terapii, wynikach badań i diagnoz,
b/ wystawiania opinii, zaświadczeń i innych dokumentów na Twoje życzenie;
c/ kontaktowania się z Tobą w celu ustalenia terminów wizyt, konsultacji oraz przekazywania Ci innych ważnych informacji,  itp.
– obsługi Twoich próśb, z którymi się do nas zgłaszasz, np. poprzez formularz kontaktowy,
oraz:
– zapewnienia obsługi usług płatniczych;
– windykacji należności;
– prowadzenia analiz statystycznych;
-przechowywania danych dla celów archiwalnych;
– informowania o ważnych wydarzeniach i naszych propozycjach w ramach prowadzonych przez Naszą Bazę działań informacyjnych i marketingowych.
Ze względu na obowiązujące przepisy, dane są również przetwarzane dla celów podatkowych
i rachunkowych.
6/  Każda osoba, która powierzyła nam swoje dane posiada prawo dostępu do danych, sprostowania ich, zmiany lub usunięcia, a także prawo do ograniczenia lub pozbawienia Administratora możliwości przetwarzania danych osobowych. W przypadku obawy o naruszenie danych osobowych Użytkownik ma  prawo wniesienia skargi o nieprawidłowościach do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7/ Dane osobowe są przechowywane przez cały czas niezbędny do realizacji usługi oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji usługi. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po  zaprzestaniu świadczenia usługi lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, na potrzeby archiwizacji dokumentacji medycznej, dochodzenia ewentualnych roszczeń, lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zachowania tych danych.

§ 3 Dostęp do danych

1/ Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w formie elektronicznej i papierowej w siedzibie Administratora w sposób minimalizujący dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
w zabezpieczonym archiwum lub w zaszyfrowanych bazach danych i systemach komputerowych.
2/ Dane osobowe Użytkownika i prawo do ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione lub firmy zewnętrzne, współpracujące z Administratorem na podstawie umowy (np. biuro rachunkowe).
3/ Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika  podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4/ Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 4 Dane kontaktowe

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących  polityki prywatności, prosimy kontaktować się z  Naszą Bazą
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 510840401
adres: ul. Głuszca 9,80-283 Gdańsk

Aktualności

Blog